سال باز شدن بخت خیابان های هرات

Image caption این برای اولین بار است که با این شیوه در شهری از افغانستان، خیابان ها نام گذاری می شوند

شهری که نیکوست، از خیابان هایش پیداست. سر هر خیابان در هرات، حالا یک تابلو کاشته شده است. تابلویی که به خیابان هویت می‌دهد.

نام گذاری خیابان ها در هرات قصه دور و درازی است که بعد از چند سال بالاخره به سرانجام نزدیک می شود.

شهر هرات ۲۱۷ خیابان برای نام گذاری دارد. خیابان هایی که قرار است برای سهولت در نشانی و هویت بخشیدن به شهر نام دار شوند.

شهردار هرات، محمد سلیم ترکی، می‌گوید: از این تعداد خیابان تا حالا ۹۵ تای آن ها نام گذاری شده اند.

نام هایی که از شخصیت های تاریخی کشور و جهان و مناسبت ها و برخی نام های کهن این شهر، وام گرفته شدند.

کمیسیون نام گذاری خیابان های هرات چند سال است که بر سر انتخاب نام ها چانه می زند. خیابان های هرات تا حالا چند بار چهره و نام عوض کرده است.

زمانی بود که سر هر خیابان با میل هر کس چند تابلو با نام های مختلف سر بر می آورد.

حالا اما با توافقی که شهرداری هرات و این کمیسیون که از برخی فعال های مدنی، استاد های دانشگاه و شخصیت های فرهنگی تشکیل شده است، خیابان ها از برخی نام های ناجور به فردوسی و استاد مشعل، خلیل الله خلیلی و نظیر آن ها تغییر نام داده اند.

قدم زدن در این خیابان ها صفای دیگری دارد. هر خیابان از یک نام اصلی و چند نام فرعی تشکیل شده است.

به طور مثال یک خیابان اصلی فردوسی نام گرفته و کوچه ها و خیابان های آن، شماره گذاری شده اند. فردوسی ۱، فردوسی ۲ تا هر جا که فردوسی می رود. بعد هم اگر تابلوی اصلی را نگاهی بیندازید، توضیح کوتاهی راجع به آن شخصیت که نامش بر خیابان است، را می خوانی و آشنا می شوید.

نشانی ها هم حالا سر راست تر شده است. هر چند هنوز عادت کردن به این نام ها کمی زمان و کار می برد.

نام هایی که بر سر زبان نیست

نام گذاشتن بر خیابان های هرات، تمام ماجرا نیست. این شروع فصلی جدید برای شهری است که می خواهد آهسته آهسته به سوی توسعه گام بردارد.

خیابان ها حالا اسم و مشخصات برای نشانی دارند، ولی کمتر با نام های جدید شناخته می شوند. هنوز در هرات برای رفتن به جایی یا پرسیدن یک نشانی، شهروندان از نام های قدیمی استفاده می کنند.

برای خیلی ها هم اصلا این تابلوها چیز جدیدی نیست و بی تفاوت از کنار آن رد می شوند. برای تبلیغ و جا افتادن فرهنگ استفاده از این نام ها هنوز کار چندانی صورت نگرفته است.

شهردار هرات می گوید: کار نام گذاری خیابان ها چندان آسان نیست. این برنامه از یک سال پیش شروع شده است. تنها ۵۰% این خیابان ها نام گرفته و منتظر هستیم تا باقی خیابان ها نیز نام گذاری شوند. بعد از آن می توان برای تغییر عادت نشانی در هرات، برنامه ریزی کرد.

عبدالله یکی از شهروندان هرات است که از این وضعیت چندان راضی نیست، او می گوید: "نام گذاری خیابان ها را باید به فال نیک گرفت. این که دیگر برای رفتن به جایی از این شهر، سرگردان نمی شوی امری نیکوست، اما آزار دهنده این است که با وجود تابلوهای شیک و بزرگ، کسی خیابان به طور مثال فردوسی نمی گوید، همه هنوز آن خیابان را با نام جاده مخابرات می شناسند.

باید در این زمینه نیز فکر اساسی شود، وگرنه به نظر من تمام این زحمت ها بر باد خواهد بود."

برای اولین بار است که با این شیوه در شهری از افغانستان، خیابان ها نام گذاری می شوند. هنوز عادت به نوشتن نشانی نیز برای این مردم عجیب است.

با تمام این ها اما خیابان ها چهره شیک تری به خود گرفته اند، به خصوص این که خیلی از این خیابان ها نیز در حال مرمت شدن هستند.

جا افتادن این نام ها می تواند این تجربه را از هرات به دیگر شهر های کلان افغانستان تعمیم دهد. به خصوص پایتخت که در میان تمام آشفتگی هایش، خیابان ها نیز گمنام و بی نشان، عبور رهگذر ها را تماشا می کنند. انگار خیابان ها در هرات آدم شده اند. بر خلاف برخی از آدم هایش که هنوز در سال های قبل تر این شهر زندگی می کنند.

البته این نکته را هم باید گفت که برخی می گویند، در نام گذاری شماری از جاده ها، افراد با نفوذ و قدرت مند نیز دست داشته اند. نفوذ آن ها هویتی به این خیابان ها داده است.

مسئله ای که البته شهردار هرات آن را رد می کند. او می گوید: ما برای نام گذاری خیابان ها کمیسیونی داریم و این کمیسیون تصمیم گیرنده اصلی در نام گذاری خیابان ها است.

سال خیابان های هرات

خیابان ها در هرات این سال، خوش به حال شان شد. هم نام و نشان دار شدند و هم این که رخت نو بر تن کرده اند.

آسفالت خیلی از خیابان های شهر، بیکاره شده بود. تا جایی که شهروندان برای نشان دادن اعتراض خود به این وضعیت، میان چاله های خیابان، درخت کاشتند و حوضی برای ماهی ها درست کردند.

تقریبا تمام جاده های اصلی شهر با این مشکل رو به رو بود. این سال اما تمام آن ها دوباره آسفالت خواهند شد.

محمد سلیم ترکی می گوید: این سال قرار هست که ۴۰ کیلومتر خیابان های داخلی شهر، آسفالت شوند. این کار جریان دارد و در آینده ای نزدیک تمام خواهد شد. این کار با استاندارهای بالا و با نظارت نهاد های معتبر خواهد بود.

کالبد شهر هرات رگ های خود را برای جریان زندگی آماده می کند. همان زندگی که روز به روز چهره جدیدتری به خود می گیرد.

خیلی ها حالا امیدوار هستند این خیابان ها بتوانند، تب و تاب و جنبش را به شهر برگردانند.

مطالب مرتبط