پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: برای حل مشکلات ناشی از حوادث طبیعی چه باید کرد؟

سرازیر شدن سیلاب در برخی ولایات شرقی افغانستان جان دها نفر را گرفته و خانواده های زیادی را متضرر ساخته است.

در همین حال در ولایات غور و نیمروز خشکسالی وکمبود آب مردم را به ستوه آورده و پنجصد خانواده را وادار به کوچ کرده است. همچنین برای یکصد هزار نفر کمک های فوری نیاز است .

در برنامه صدای شمای سه شنبه، محب مدثر نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان و راهکارهای لازم برای حل مشکلات ناشی از حوادث طبیعی را با شنوندگان بررسی کرده است.