پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس چهارم، غزل‌های فرهاد دریا بر سفره عید

امروز فرهاد دريا پس از سكوت ده ساله در غزل خوانى، دوباره به اجراى غزل پرداخته است.

اين بار دریا، با شگرد‌هاى متفاوت از گذشته مى آفريند و در تلاش احياى نوعى از فرهنگ قديم و مهجور "موسيقى مجلسى" است.

از ويژگى آهنگ‌های مجلسی دريا همانطور که خودش هم می‌گوید، يكى سادگى تركيب سازها و نوعى حذر كردن از كاربرد تكنولوژى و يا فرار از هجوم فناورى است.

دريا می‌گوید که براى نگهداشت اصالت "حال" در اين گونه مجالس، حتى از آمادگى هاى تکنيكى آهنگ و آواز و مشق و تمرين پيش از ثبت نيز صرفنظر مى‌كند. گاهى ممكن است براى لحظاتى، آواز او در تنهايى خودش بپيچد، بى آنكه هيچ سازى او را همراهى كند.

آقای دریا اين شگرد را به كار مى برد تا شنونده تصور كند در برابر او تنهاى تنها نشسته است و يگانه شنونده‌ اوست. به عبارت ديگر، مجالس دريا تنها يك آوازخوان و يك شنونده دارد. به قول خود او، مجلس دريا بيشتر "حال محور" است تا "قال محور".

در این برنامه ویژه، به نام 'مجلس چهارم'، فرهاد دریا از دو غزل به زبان‌های فارسی و پشتو رونمایی کرده است. این برنامه را آقای دریا به عنوان هدیه عید فطر برای مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است.

برای شنیدن آهنگ‌های مجلس اول، دوم و سوم آقای دریا که در صفحه رسمی فیس‌بوک اش منتشر شده است، اینجا را کلیک کنید.