روزنامه‌های کابل: چهارشنبه ۱۶ اسد

Image caption تفسیر ممنوع، روزنامه جامعه باز

پیام منسوب به ملاعمر رهبر طالبان و فرا رسیدن عید فطر مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۶ اسد/مرداد کابل است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که در پیام منسوب به ملا عمر آمده است که طالبان باید از کشتار مردم خودداری کنند اما متاسفانه این اصل هرگز از سوی طالبان رعایت نشده است.

۸‌صبح نوشته که این پیام بیشتر جنبه تبلیغی دارد.

نویسنده ۸‌صبح افزوده که در این پیام آمده که طالبان با "اشغال گران غربی" می‌جنگند اما نویسنده ها و انتشاردهندگان این پیام فراموش می‌کنند که طالبان و گروه های هم پیمان شان در کجا پایگاه های استراتژیک دارند و شبکه های حمایتی شان در کجاست.

۸‌صبح می‌نویسد که چرا رهبر طالبان از خود نمی‌پرسند که چرا ارتش پاکستان به آنان پناه داده است.

به باور نویسنده ۸‌صبح، طالبان به نیابت از پاکستان می‌جنگند و با این کارشان در ده سال گذشته فرصت های عظیم سرمایه گذاری و توسعه را در افغانستان بر باد داده اند.

اطلاعات روز می‌نویسد که "پیام عید ملاعمر یا خطوط اساسی سیاست طالبان"

اطلاعات روز نوشته که ملا محمد عمر در این پیام موضع گروه طالبان را نسبت به تمام روندهای کلی سیاسی جاری در کشور بیان کرده است.

اطلاعات روز افزوده که در این پیام طالبان چراغ سبز برای تقسیم قدرت با دولت افغانستان و سایر گروه های سیاسی نشان داده و خواسته نگرانی های خلق شده در مورد بازگشت این گروه پس از ۲۰۱۴ را رفع کند.

نویسنده اطلاعات روز افزوده که طالبان در این پیام بار دیگر به جنگ تاکید کردند و این امر نشان می‌دهد که مذاکرات طالبان با آمریکایی ها چندان نتیجه بخش نبوده است.

امروز روز ۲۹ ماه رمضان است و عید فطر رسیدنی است.

روزنامه انصاف می‌نویسد: "به هر حال عیدت مبارک هموطن!"

انصاف نوشته که چندین سال است که مردم افغانستان به جای شنیدن صدای شلیک توپ های شادی، با صدای مهیب انفجارهای دهشت انگیز انتحاری به استقبال عید می‌روند.

انصاف می‌نویسد که شماری از انسان ها هستند که تشنه قدرت اند و برای رسیدن به اهداف غیر انسانی شان از هر وسیله حتی قتل و عام و جاری ساختن خون در روزهای عید استفاده می‌کنند.

به باور نویسنده انصاف عید برای اکثریت محروم و قربانی جامعه افغانستان کم رنگ و بی فروغ است.

روزنامه جامعه باز نیز می‌نویسد که در روزهای اخیر رویدادهای دردناکی در کشور اتفاق افتاده که شادی عید را به کام بسیاری از شهروندان تلخ کرده است.

جامعه باز به تلفات نیروهای امنیتی افغانستان نیز اشاره کرده و نوشته که خانواده های این سربازان نیز در سوگ هستند و افغانها مدیون این سربازان هستند.

نویسنده جامعه باز افزوده با این حال باید زندگی را تقدیر کرد و عید را جشن گرفت.

مطالب مرتبط