پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه عیدی رادیو بی بی سی برای افغانستان

شام پنجشنبه در برنامه عیدی بی بی سی با گردانندگی شهباز ایرج و سپین تنی، موسیقی زنده داشتیم، لیلا فروهر به سوال‌های شما پاسخ داد، داکتر ناشناس، عبدالوهاب مددی، وحید صابری و آریانا سعید پیام‌های عیدی به شنوندگان داشتند، همکاران ما از تجربه‌ها و اشتباهات شان در جریان کار خبرنگاری گفتند، و طنزهای منظوم پخش کردیم به همراه نحوه نگاه شاعران پیشین به روزه و عید و بازتاب آن در شعرهای شان. برخی اشتباهات لفظی و لغزش‌های همکاران ما یا مصاحبه شنوندگان را که در برنامه زنده پخش شده اند، باز پخش کردیم تا بخندید. همکار ما طاهر قادری آهنگ زمزمه کرد و سپین تنی با ساز دهل همراه با مهمانانش اتن کردند. بیش از پنجصد شنونده هم به ما زنگ زدند و شماری از آنها حاضر شدند در مسابقه شناخت صدای آواز خوانان سهم بگیرند.