پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: نا آرامی ها در مصر، لیبیا، تونس و سوریه

نا آرامی ها در مصر، لیبیا، تونس و سوریه سوال های در داخل و خارج کشورهای عرب برانگیخته، سوالاتی در باره نتایج و ثمراتی بهار عربی که با قیام ها در برابر حکومت های مستبد و خودکامه مشخص می شود. اما بهار عرب به چه راهی میرود؟ آیا از مسیر اصلی خود منحرف شده است؟ عبدالله شادان در بحث هفته تلاش کرده به این پرسش‌ها پاسخ یابد.