پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجارت فلزپاره های کهنه در افغانستان

کار و بار فلزپاره های کهنه در مزارشریف، در شمال افغانستان به تجارتی بزرگ مبدل شده است. این تجارت ده‌ها تن را به انبار کردن آن مشغول ساخته است. اما آنگونه که در گزارش سهراب سیرت، خبرنگار بی بی سی در شمال افغانستان آمده، این انبارهای فلزات کهنه به پیمانه‌ی زیاد به پاکستان قاچاق می شود.