برنامه‌های رادیو بی بی سی برای افغانستان

برنامه های بی بی سی به زبان دری همه روزه ساعت شش صبح و ساعت هفت صبح و برنامه های خبری تحلیلی شامگاهی برای یک ساعت، شش و نیم شام به وقت افغانستان پخش می شود.

درطول روز و ادامه شب برنامه‌های خبری، آموزشی، بحث، صدای شما، مثنوی معنوی، هزارسال شعر فارسی را می شنوید.

آخرین خبرهای جهان را سر هر ساعت داریم.

شما می توانید در برنامه‌های ما شرکت و از راه فیس بوک، تویتر و ایمیل نظریات تانرا با ما شریک کنید.

همچنین شنوندگان می توانند به شماره 00442036143770 زنگ بزنند و با صدای خودشان نظر و پیام خود را ثبت کنند تا در برنامه های بامدادی آنرا پخش کنیم.

از ارایه نظر و پیشنهادات تان برای بهبود برنامه‌های خود استقبال می کنیم.

مطالب مرتبط