افغانستان اتحادیه بازرسان مالی ایجاد کرد

Image caption حقجو گفت که بازرسی مالی بخش خصوصی، عواید دولت افغانستان را بالا می برد

مقام های دولت افغانستان و نمایندگان بخش خصوصی برای تقویت شفافیت در حساب‌دهی نهادهای خصوصی"اتحادیه بازرسان مالی" ایجاد کرده است.

این اتحادیه قرار است نهادهای بازرسی بخش خصوصی را در افغانستان فعال کند و عملکرد ادارات غیردولتی را زیر ذره بین داشته باشد.

اصلاح قوانین، ارایه پیشنهادات برای بهبودی شیوه بازرسی مالی افغانستان با معیارهای جهانی و همچنین توحید نصاب درسی دانشگاه ها از گام های ابتدایی این اتحادیه عنوان شده است.

قربان حقجو، رئیس هیات عامل اتاق تجارت افغانستان، که در نخستین روز اجلاس این اتحادیه صحبت می‌کرد گفت که بازرسی عملکرد نهادهای غیر دولتی می تواند عواید دولت افغانستان را بالا ببرد.

او گفت که هم اکنون نهادهایی در افغانستان فعالیت می کنند که هنگام حساب دهی به وزارت مالیه، با گزارش دهی نادرست، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

در افغانستان فعالیت نهادهای دولتی و غیر دولتی‌ای که "از بودجه دولت افغانستان مستفید می شوند" زیر نظر نهادی به نام "اداره عالی تفتیش" است.

سرمایه گذاری های خصوصی کلان در افغانستان توسط بازرسان خارجی نظارت و ارزیابی می‌شود و نهادهای بازرسی خارجی از فعالیت این سرمایه گذاری‌ها گزارش تهیه می کنند.

ولی تا حالا قسمت اعظم بخش خصوصی افغانستان نهاد بازرس نداشت.

اتاق تجارت افغانستان هم گفته است که سیستم بازرسی دولتی پیرو معیارهای سنتی است و اتحادیه جدید که در آن نهادهای دولتی و هم بخش خصوصی عضویت دارند، کمک می‌کند که بازرسی مالی در افغانستان مطابق معیارهای بین المللی شود.

عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، که در این اجلاس شرکت کرده بود، با اشاره به فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت که برخی از این موسسات "تنها برای جمع کردن پول" فعالیت می‌کنند و متوجه آینده جوانان این کشور نیستند.

آقای عبید همچنین گفت که پس از نشست امروزی، تلاش خواهند کرد که قوانین جدیدی رویکار بیاورند که به اساس آن شرایط عملکرد موسسات تحصیلات عالی و دانشگاه‌های خصوصی مشخص شود.

افغانستان برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی اقتصادی، از حالا بسته های تشویقی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی پیش کرده است، اما همزمان تلاش دارد که نحوه فعالیت های این سرمایه گذاری ها را برای بلند بردن عواید خود، زیر نظر داشته باشد.

مطالب مرتبط