پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی در افغانستان حرف امروز و دیروز نیست بلکه مشکل دیرینه ایست که از سالها پس از آغاز به کار خطوط تلفن سیم دار در سال 1898 میلادی استفاده کنندگان آن با آن مواجه بوده اند. اما امروز با آغاز فعالیت شبکه های تلفن مبایل، این مزاحمت ها بیشتر شده است. شاید کمتر کسی باشد که تجربه دریافت تلفن مزاحم را نداشته باشد. مواردی هم دیده شده که همین مزاحمت ها روابط میان اعضای یک خانواده و دوستان را تیره کرده. در بسیاری از کشورها دریافت کننده‌های تلفن های مزاحم این امکان را دارند که با مراجعه به شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفنی مربوط شان دریافت مخابره از شماره مزاحم را مسدود کنند و یا در صورت جدی شدن مزاحمت ها به پلیس شکایت کنند.

تجربه شما از دریافت تلفن مزاحم چیست؟ به نظر شما ریشه این مشکل در کجاست و چه راه حل‌هایی برای آن وجود دارد؟ به باور شما چه کسی مسئول است تا به چنین شکایات رسیدگی کند؟