پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: تشدید تشنج در خط کنترل کشمیر

به تاریخ ششم ماه اگست، هند، پاکستان را متهم کرد که یک حمله غافل گیرانه را در امتداد خط کنترل در مرز دو کشورسازماندهی کرده و در ضمن آن 5 سرباز هندی را کشته است. پاکستان با خشم این ادعا را رد کرده و سپس هند را متهم به به کشتن دو غیرنظامی در یک حمله انتقامگیرانه در امتداد خط کنترل کشمیر کرد. درین میان، سیاستمداران دو کشور هشدار های تند و تیزی منتشر کرده و پارلمان های دو کشور قطعنامه های محکوم کننده ای علیه کشور دیگر، صادر کردند. اما تیرا اندازی نظامیان دو کشور تا همین دوشنبه گذشته هم ادامه یافت.

در پی زد و خورد های مرزی، حدس هایی قوت گرفت که ممکن است، ملاقات بین رهبران این دو کشور، که قرار است ماه آینده در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد درنیو یورک صورت گیرد، لغو شود.

عبدالله شادان ،در بحث این هفته، روابط ایندهء پاکستان و هند، این دو قدرت هسته یی با چندرا ، قندیل عباس استاد دانشگاه در اسلام اباد ، محمود صیقل معاون پیشین وزارت خارجه افغانستان و رجنی پرکاش خبرنگار در دهلی بررسی می کنیم.