پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی اختصاصی: گروه های مسلح غیر قانونی در تخار

حوالی صبح یکشنبه یک نفر در اثر تیراندازی مرد مسلح غیر مسئولی در ولسوالی خان آباد قندز کشته شد و دو نفر دیگر به شمول یک عضو پلیس مجروح شدند.

در ولایت تخار در مجاورت قندز نیز فعالیت گروه های مسلح غیر قانونی به نگرانی‌های زیادی دامن زده و باعث شده است مردم نتوانند در مواردی شبانه از خانه‌های شان بیرون شوند.

یک گزارشگر بی بی سی در تخار گفت در ماه‌های اخیر چندین نفر کشته شده اند و او مجروحانی را در شفاخانه تالقان دیده است که در اثر برخوردهای مسلح میان اعضای چنین گروه ‌هایی مجروح شده اند.

در این باره شهباز ایرج با اسدالله ولوالجی گفتگویی داشت و از او پرسید برای حل مشکل چه باید کرد؟