'خروج مهاجران غیرقانونی افغان از ایران در پانزده روز ممکن نیست'

Image caption سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که مهاجران افغان در چند روز نمی‌توانند ایران را ترک کنند

مقامهای افغان می‌گویند که طرح دولت ایران برای خروج مهاجران غیرقانونی افغان از این کشور در پانزده روز عملی نیست.

شماری از رسانه‌های افغان و ایرانی گزارش داده‌اند که ایران به مهاجران غیرقانونی افغان در آن کشور پانزده روز مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند.

جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در نشست خبری گفت که این کار عملی نیست.

او می‌گوید که مهاجران افغان در ایران اکنون صاحب ملکیت‌ها هستند و روابط اجتماعی گسترده ای با ایرانیان برقرار کرده‌اند، خروج آنها از ایران در چند روز امکان ندارد.

او گفت: "بازگشت مهاجران نباید سبب مشکلات برای آنها و یا برای کسانی شود که این مهاجرین به شهر و روستای آنها باز می‌گردند."

سخنگوی وزارت خارجه تاکید می‌کند که بازگشت مهاجران باید به شکل بازگشت داوطلبانه و تدریجی به اساس استراتیژی "راه حل" صورت گیرد که دولت های افغانستان و ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روی آن توافق کرده اند.

او می‌گوید مقامات عالی رتبه افغانستان با مقامات ایرانی در تماس هستند تا ویزای مهاجرانی را که مدت اقامت شان پایان یافته، تمدید کنند.

در حال حاضر حدود یک میلیون مهاجر افغان در ایران و دو میلیون مهاجر دیگر در پاکستان مستقر هستند.

مطالب مرتبط