روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۴ سنبله

سفر رئیس جمهوری افغانستان به پاکستان و اظهارات متناقض آقای کرزی و طالبان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۴ سنبله/شهریور کابل است.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان همراه با یک هیات بلندپایه امروز عازم پاکستان شد. این بیستمین سفر او در دوازده سال گذشته به این کشور است.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که این روزها روابط میان کابل و اسلام آباد روی مساله چگونگی مذاکره با طالبان، مدیریت این مذاکرات و نحوه رسیدن به صلح با این گروه تیره است.

۸‌صبح نوشته که این سفر به جز دیدار رو در روی دو رئیس جمهور نتیجه ای نخواهد داشت زیرا خواست های دو طرف از یکدیگر عملی نیست.

۸‌صبح تاکید کرده که روابط دوستانه بین افغانستان و پاکستان به نفع هر دو کشور است بنابراین پاکستان برای بازیابی اعتبارش باید از طالب پروری دست بردارد.

"بازی ۲۰ مقابل صفر، کرزی در میدان پاکستان" عنوان سرمقاله روزنامه چراغ است.

چراغ می‌نویسد که تیم فوتبال افغانستان، تیم ملی پاکستان را شکست داد اما نگرانی وجود دارد که مقامات پاکستانی این شکست را در میدان سیاسی جبران کنند.

چراغ نوشته که با توجه به نزدیک شدن پایان دوره ریاست جمهوری آقای کرزی، به احتمال زیاد پاکستان به خواست‌های حکومت فعلی افغانستان پاسخ نخواهد داد زیرا امکان دارد با رویکار آمدن حکومت جدید در افغانستان، به طالبان بیشتر نیاز پیدا کنند.

نویسنده چراغ به این باور است که باید از این سفر رئیس جمهور کرزی انتظار کم و با احتیاط و بدبینی داشت زیرا این سفر نه تنها معجزه ای نخواهد داشت بلکه بر عصبانیت آقای کرزی هم خواهد افزود.

روزنامه آرمان ملی نیز می‌نویسد که سفرهای کرزی به پاکستان معمولا بی نتیجه بوده است.

آرمان ملی نوشته که این سفر آقای کرزی هم نتیجه ای نخواهد داشت زیرا نظامیان آن همچنان حاکم بی چون و چرای آن کشور هستند.

روزنامه آرمان ملی افزوده که اگرچه حامد کرزی در آستانه سفرش از احتیاط کار گرفت و حتی در پیروزی تیم فوتبال افغانستان در مقابل پاکستان احساساتش را نشان نداد و همچنان به طالبان که مزدوران پاکستان اند رشوه سیاسی داد.

نویسنده آرمان ملی از سخنان اخیر آقای کرزی در مورد بی خبری رهبران طالبان از حملات انتحاری به عنوان رشوتی به طالبان یاد کرده است.

شمار دیگری از روزنامه ها نیز به این سخنان آقای کرزی پرداخته اند.

روزنامه ماندگار نوشته "برادران همدیگر را به بی خبری متهم می‌کنند"

ماندگار نوشته که طالبان در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی گفته اند که آنها از تمام کارهای خود باخبر اند و این نشان از بی خبری آقای کرزی است.

ماندگار افزوده متاسفانه آقای کرزی بارها طالبان را برادر خطاب کرده و و حتی به تضرع رو آورده و با حقارت از طالبان خواسته تا دست از جنگ بردارند.

نویسنده ماندگار به این باور است که ادامه این روند مایه تمسخر آقای کرزی است و به نحوی بازی با سرنوشت ملت است.

روزنامه وحدت ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز نوشته : "از حکومت اصرار، از مخالفین انکار"

وحدت می نویسد که این سخنان معمای پیچیده ای را در روابط طالبان و حکومت ایجاد کرده که نشان می دهد رئیس جمهور با بخش هایی از گروه طالبان که حلقه های قومی و قبیله ای دارند ارتباط دارد اما بخش های دیگر طالبان که مستقیما با شبکه های استخباراتی در ارتباط اند، در دایره دید و عمل رئیس جمهور قرار ندارند.

مطالب مرتبط