پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال حمله نظامی به سوریه؛ نظرات شما

پس از انتشار گزارش هایی که از وقوع حمله توسط سلاح های شیمیایی در حومه های دمشق خبر می دادکه باعث کشته شدن صدها تن شد ، بحران سوریه وارد مرحله ی جدیدی شده است.

سازمان ملل به سرعت خواهان بررسی ماجرا توسط بازرسان ویژه اش شد.

آمریکا و بریتانیا هم اعلام کردند که از وقوع چنین حمله ای توسط نیروهای بشار اسد علیه مخالفان و غیرنظامیان مطمئن اند، و طرحی برای حمله احتمالی در دست دارند که با هدف تنبیه حکومت اسد، و جلوگیری از تکرار چنین سناریویی در آینده تنظیم شده است.

در صدای شمای پنجشنبه 29 شهریور/سنبله محب مدثر موضوع حمله احتمالی غرب علیه سوریه و پیامد های آن برای این کشور و منطقه را بررسی کرده است.