روزنامه‌های کابل: شنبه ۹ سنبله

روزنامه‌های روز شنبه، ۹ سنبله کابل بیشتر به 'اتحاد انتخاباتی افغانستان' که روز پنجشنبه گذشته با مشارکت پانزده حزب و جریان سیاسی در کابل اعلام موجودیت کرد پرداخته‌اند.

روزنامه ۸صبح در سرمقاله خود نوشته که به‌نظر می‌رسد نخبگان سیاسی کشور تلاش دارند تا از پراکندگی جلوگیری و در انتخابات آینده چند تیم انتخاباتی با هم‌دیگر رقابت کنند. ایجاد ائتلاف‌های سیاسی سبب می‌شود تا از پراکندگی رفتاری در جامعه سیاسی کشور جلوگیری شود.

این روزنامه با اشاره به اینکه با ایجاد صف بندیهای سیاسی، رای دهندگان نیز در انتخاب خود دچار مشکل نخواهد شد، افزوده که ائتلاف‌های سیاسی باید برنامه‌ محور باشند. مردم عاشق چشم و ابروی آنان نیست. ضرورت به دیده شدن چهرهای رهبران در رسانه ها هم زیاد احساس نمی‌شود. ائتلاف‌هایی سیاسی که قصد رقابت در انتخابات داشته باشند باید برنامه‌های جامع درباره فرهنگ سیاست و اقتصاد افغانستان ارائه کنند.

۸صبح با اشاره به اینکه داشتن برنامه تنها کافی نیست، تاکید کرده که راه حل مشخص برای تمام چالشهای موجود نیز باید ارائه شود.

این روزنامه افزوده که تنها انتقاد از حکومت موجود، آقای کرزی و استفاده از نفوذ سیاسی نمی‌تواند همه رای‌دهندگان را قانع کند تا به آنان رای دهند. متاسفانه در طول پنج سال گذشته مردم برنامه های روشنی که بدیل برنامه دولت کنونی افغانستان باشد از سوی جریان‌های اپوزیسیونی را شاهد نبوده اند.

روزنامه ماندگار نیز ادعا کرده که جریانهای که در این اتحاد گردهم آمده اند از توانمندی لازم برخوردارند. اما تلاشهای وجود دارد که این جریان را ضعیف جلوه دهد.

این روزنامه به این باور است که اگر کار این اتحاد همچنان ادامه یابد، جریانهای دیگر نیز با آن همسو خواهد شد. اگر اتحاد با داشتن برنامه و اجندای منظم سیاسی وارد کار و زار انتخاباتی شود، بدون شک برنده میدان خواهد بود، که این حرکت هم اکنون چهره های طرفدار حکومت را دچار شوک کرده است.

ماندگار تاکید کرده که دستهای فعالی هستند که با وارد کردن چهره ها، زمینه خارج کردن برخی جناحها را از این اتحاد فراهم می‌کند.

روزنامه جامعه باز نیز در مقاله ای به قلم محمد جواد سلطانی نوشته است که اتحادها و ائتلاف های سیاسی بستری است برای هماهنگ سازی کنشهای سیاسی به منظور رسیدن به اهداف و نتایج از پیش تعیین شده. ارایش جدید انتخاباتی در فضایی سیاسی کنونی به معنی جدی تر شدن انتخابات و آمادگی برای جابجای قدرت به شمار می‌آید.

این روزنامه افزوده است که این اتحاد می تواند از طریق فعالیت سیاسی هماهنگ، برای بحران کنونی کشور و دشورایهای که مردم افغانستان با آن روبر هستند پاسخ عقلانی و راه حل های بنیادی ارائه کند.

جامعه باز افزوده است که متن موافقت نامه اتحاد انتخاباتی یک مانفیست سیاسی نیست، بلکه منشوری است برای توزیع امتیازهای سیاسی، که با توجه به ساخت قدرت در جامعه افغانستان، بیگانه بودن سیاست با آرمانهای انسانی و تقلیل آن به ساز و کارهای توزیع امتیاز امریست تاریخی .

نویسنده مقاله اعتقاد دارد که اتحاد انتخاباتی پیش از آنکه بر سر یک تیم انتخاباتی به توافق برسند، اعلام موجودیت کرده است. این امر به معنی تولد زودهنگام یک صف آرایی انتخاباتی است که می‌تواند اتحاد را بیش از مواجهه با رویدادی سیاسی دیگر به شدت آسیب پذیر کند.

روزنامه تحلیل کرده که از نقطه ضعفهای اتحاد، امتیازهای فردی است. پس منظر تاریخی ائتلاف ها نشان داده که در برابر امتیازهای فردی این ائتلاف ها به سرعت فروپاشیده اند. اتحاد انتخاباتی کنونی گردم آمدن مجموعه ای از کنشگران سیاسی مطرح و شناخته شده است .

روزنامه اطلاعات روز نیز با اشاره به اینکه صف بندیهای انتخاباتی که در کشور اکنون شکل گرفته، نوشته است که تشکیل اتحاد انتخاباتی متشکل از احزاب سیاسی، قطب نیرومندی را در فضای انتخاباتی افغانستان شکل داد. گرچه بر ثبات و پایداری آن در فضایی کنونی کشور اعتمادی نیست.

این روزنامه افزوده است که ظهور اتحادها و ائتلاف‌ها از مزیت‌های دموکراسی در کشور است، گرچه بی‌ثبات و نامطمئن باشند. ولی حمایت از آنها را باید به فال نیک گرفت.

مطالب مرتبط