پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: پیامد های بیستمین دیدار حامد کرزی از پاکستان

بیستمین دیدار حامد کرزی رییس جمهور افغانستان از پاکستان به روز های چهارم و پنجم سنبله و نتایج احتمالی آن، ارزیابی ها و تحلیل های متفاوت و متضادی در افغانستان و پاکستان در پی داشت. در بسیاری از حلقات سیاسی و رسانه های افغانستان، به نتایج این سفر با شک و تردید نگاه شده است، در حالی که رسانه های پاکستان در کُل و برخی از رسانه های بین المللی این سفر آقای کرزی را موثر تلقی کرده و ابراز امیدواری کرده اند که این دیدار بتواند امنیت در هردو کشور را تضمین کند.

عبدالله شادان، در بحث این هفته، نتایج احتمالی این دیدار را با قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان، جواد همدانی روزنامه نگار پاکستانی، و جاوید کوهستانی تحلیلگر مسایل سیاسی افغان بررسی کرده است.