حمله کم‌سابقه حامد کرزی به طالبان

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که طالبان وظیفه بدنام کردن اسلام را به عهده گرفته‌اند.

در خبرنامه منتشر شده از سوی کاخ ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی قتل یکی از روحانیون ولایت غزنی را محکوم کرده و گفته که " باداران خارجی طالبان به آنها وظیفه بدنام کردن اسلام را سپرده اند و طالبان به همین دلیل به مساجد، مراسم دینی و مردم عادی حمله می‌کنند و علمای دینی افغانستان را به قتل می‌رسانند."

براساس معلومات مقامات ولایت غزنی، شب گذشته طالبان به خانه مولوی نورالحق ۸۵ ساله، یکی از علمای دینی این ولایت حمله کردند و او را با دو فرزندش به قتل رساندند.

طالبان تا کنون در این مورد اظهاری نظری نکرده اند.

در خبرنامه از قول آقای کرزی آمده: "چنانچه درگذشته هم گفتیم، طالبان بخاطر انجام این اعمال غیراسلامی و وحشیانه خود، در این دنیا به مردم افغانستان پاسخ خواهند گفت و در آخرت نیز با عذاب عظیم خداوند روبرو خواهند شد."

این دومین بار در یک هفته است که رئیس جمهوری افغانستان با لحن تند به طالبان حمله می‌کند.

یکشنبه گذشته آقای کرزی گفت که: "طالبان در این اواخر آنقدر ضعیف شده اند که بیشتر غیرنظامیان به ویژه کارگران، مهندسان، کودکان و زنان را هدف حملات خود قرار می‌دهند. این اعمال ثابت می‌کند که به جز از تخریب کشور و کشتن مردم غیرنظامی و بیگناه، کار دیگری از دست طالبان ساخته نیست."

رئیس جمهوری افغانستان در گذشته به دلیل "برادران ناراضی" خواندن طالبان و "اجتناب از انتقاد شدید از طالبان" از سوی مخالفان سیاسی و شماری از نهادهای جامعه مدنی مورد انتقاد بوده است.

مطالب مرتبط