پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با عبدالله افغانی ورزشکار فتبال فریستایل

برای نخستین بار از روز بین المللی ورزش فتبال فریستایل یا اجرای نمایش آزاد با توپ در افغانستان تجلیل شد. در این محفل صدها تن به شمول ورزشکاران و مسوولان اولمپیک شرکت داشتند. بنیان گزار این رشته ورزشی جدید در افغانستان، عبدالله افغانی، جوان بازگشته از دوبی است. او مدتی پیش برای ترویج این بازی به کشورش بازگشت و تاکنون شماری از جوانان را در این رشته آموزش داده است. آقای افغانی می گوید مردم از این بازی خیلی خوب استقبال کردند اما به گفته او دولت و برخی از مقامات نه تنها این که همکاری نکردند بلکه کوشیدند تا مانع فعالیت های او شوند. با وجود مشکلات موجود این ورزشکار افغان می گوید برای ایجاد فدراسیون فتبال فریستایل در چارچوب کمیته ملی اولمپیک تلاش خواهد کرد. او این ورزش را در دوبی فرا گرفته و در چندین مسابقه بین المللی هم شرکت کرده است.

بشیر پیمان به سراغ آقای افغانی رفته و در ابتدای گفتگوی ویژه این هفته، از او خواسته که این ورزش را به شنونده ها معرفی کند.