پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: عملکرد زنان در شوراهای ولایتی

بیش از ۱۰۰ تن از اعضای شوراهای ولایتی از سراسر افغانستان، برای بحث در مورد مشکلات زنان در شوراهای ولایتی، به کابل آمده اند.

زنان افغان در سالهای اخیر حضور گسترده ای در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته اند. ۲۵ در صد از کرسی های مجلس نمایندگان به زنان اختصاص دارد و نیز زنان افغان در شوراهای ولایتی نیز حضور داشته اند.

شما این حضور، بویژه حضور زنان در شوراهای ولایتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ادعاهایی وجود دارد که مردان در برخی از شوراهای ولایتی به زنان اجازه نمی دهند سهم فعال و موثری در تصمیم گیری‌داشته باشند. هرچند چنین ادعایی از سوی منابع مستقل تائید نشده است.

آیا شما با نمایندگان زن در شوراهای ولایتی از نزدیک در تماس بوده اید و می‌پذیرید که آنها به اندازه مردان موثر نبوده اند؟

از سوی دیگر در قانون انتخابات افغانستان که اخیرا تصویب شد، کرسی های اختصاصی زنان در شوراهای ولایتی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.

استدلال نمایندگانی که به کاهش سهم اختصاصی زنان در شوراهای ولایتی رای دادند این بود که چنین سهمیه بندی هایی الزاما به رشد زنان و سهم گیری فعال آنها در جامعه منجر نخواهد شد و آنها باید در رقابت های برابر با مردان شرکت کنند.

شما چه نظر دارید، آیا کرسی های اختصاصی برای زنان یا آنچه تبعیض مثبت خوانده می‌شود، به نفع زنان خواهد بود؟