روزنامه‌های کابل: چهارشنبه ۱۳ سنبله

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

بحث تعویق انتخابات افغانستان و دزدی یک میلیون دلاری از یک بانک خصوصی این کشور مهم‌ترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۱۳ سنبله/شهریور کابل است.

روز گذشته گردهمایی در کابل راه اندازی شد که اشتراک کنندگان خواستند انتخابات افغانستان به دلیل ناامنی فعلی در کشور، در سال ۲۰۱۸ برگزار شود.

روزنامه محور می‌پرسد چه تضمینی وجود دارد که در آینده امنیت تامین شده باشد؟

محور نوشته، تجربه نشان می‌دهد که روز به روز امنیت در افغانستان خراب شده است.

نویسنده محور از مقامات دولتی می‌خواهد از تمام توان خود برای تامین امنیت انتخابات استفاده کنند و انتخابات را در زمان قانونی آن برگزار کنند.

روزنامه ماندگار نیز می‌نویسد: "کرزی صاحب! میراث بد به جا نگذار!"

ماندگار نیز به گردهمایی دیروزی برای تعویق انتخابات اشاره کرده و نوشته که همچو حرکات در گذشته نیز انجام شده است.

ماندگار می‌نویسد که این نوع برخوردها یادآور تحکیم یک فرهنگ از بین رفته قبیله ای و بازگرداندن نگاه استبدادی بر وضعیت سیاسی کشور است.

به باور نویسنده ماندگار در همچو حرکات آقای کرزی دست داشته و این زنگ خطر روز به روز جدی تر خواهد شد.

روزنامه آرمان ملی نیز می‌پرسد: "حکومت کرزی، انتخابات را به تعویق می‌اندازد؟"

آرمان ملی به سفر اخیر رئیس جمهوری به پاکستان اشاره کرده و نوشته که آقای کرزی تلاش دارد تا از نتایج مذاکرات با طالبان به نفع تمدید قدرت خویش استفاده کند.

آرمان ملی می‌نویسد که حکومت کرزی قصد به تعویق انداختن انتخابات را دارد و گردهمایی هایی چون نشست دیروزی پس از این ادامه خواهد یافت.

روزنامه سخن جدید نیز می‌نویسد که همچو گردهمایی ها همزمان با پررنگ شدن بحث ناامنی در انتخابات پیشرو، حرکات مشکوکی است که تمایل حکومت را به تعویق انتخابات نشان می‌دهد.

سخن جدید نوشته هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده امنیت و ثبات برای برگزاری انتخابات وجود داشته باشد و یا زمامداران حاضر به انتقال قدرت شوند.

اما روزنامه افغانستان می‌نویسد که آینده افغانستان در گرو مناسبات جهانی است.

افغانستان می نویسد که در دو سال اخیر مناسبات سیاسی دولت با کشورهای دیگر متزلزل و ناپایدار بوده، دولت بدون استراتیژی مشخص، اغلب به صورت سلیقه ای گاهی به یکی از کشورها روی خوش نشان داده و گاهی هم بر احساسات فردی متکی شده و برخوردی متفاوت داشته است.

افغانستان نوشته که در حال حاضر کشورهای خارجی کمتر روی رویکردهای سیاسی دولتمردان افغانستان تکیه می‌کند و همین مساله سبب دلسردی کشورهای مختلف برای کمک به افغانستان می‌شود.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که دزدی از سپرده‌های مردم از بانک هامتوقف نشده است.

۸‌صبح به خبر دزدی یک میلیون دلاری یکی از کارمندان عزیزی بانک اشاره می‌کند و می‌نویسد که این شخص این پول را به یک بانک خارجی انتقال داده و خودش از کشور فرار کرده است.

۸‌صبح افزوده که این موضوع نشان می‌دهد که امنیت سپرده های مردم در بانک ها تامین نیست و مدیریت نظام بانکی افغانستان همچنان با مشکل رو به رو است.

نویسنده ۸‌صبح به بحران کابل بانک اشاره کرده و می‌نویسد که اگر پرونده این بانک به صورت عادلان فیصله می‌شد امروز کسی جرئت نمی‌کرد تا از بانک دیگری پول بدزدد.

روزنامه چراغ نیز می‌نویسد که فساد و فرهنگ گریز و معافیت از قانون مساله انکارناپذیری در جامعه افغانستان است.

چراغ نوشته که آنچه در کابل بانک واقع شد دزدی پلان شده دارایی بانک توسط سهام داران آن و عده دیگری از قدرتمندان بود.

به باور نویسنده چراغ، از آنجا که مساله فساد کابل بانک در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفته نحوه برخورد حکومت با این بانک سرنوشت کمک های جامعه جهانی و سرمایه گذاری پس از ۲۰۱۴ را روشن خواهد ساخت.

مطالب مرتبط