پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمدید ویزای اقامت ششصد هزار مهاجر افغان در ایران

دولت افغانستان میگوید که ایران وعده داده است تا برنامه تمدید ویزای اقامت حدود ششصد هزار مهاجر افغان را پس از بررسی‌های لازم تایک هفته دیگر آغاز خواهد کرد . این وعده در جریان سفر وزیر امور مهاجرین افغانستان به ایران داده شده است. مقامات افغان می گویند انتظار میرود ویزای این تعداد از مهاجران که به تاریخ پانزده سنبله/شهریور به پایان میرسد، تا یک سال دیگر تمدید شود.

گزارش بشیر پیمان را دراین زمینه بشنوید