پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به مسجد شیعیان در غرب کابل

صبح روز پنجشنبه دو مهاجم بر یک مسجد شیعیان در غرب کابل حمله کردند. اداره امنیت ملی افغانستان می گوید مهاجمان که با سلاح سبک مجهز بودند، توسط نیروهای امنیتی از پای در آمدند. شفیق الله طاهری سخنگوی این اداره به بی بی سی گفت که حمله کنندگان اتباع پاکستان و از اعضای لشکر جنگوی بودند. به گفته او در این حمله تنها مهاجمان از پای در آمدند و به غیر نظامیان آسیبی نرسیده است.

وحید پیکان ساعاتی پس از این رویداد به مسجدی که مورد حمله قرار گرفته بود رفت و با مردم محل صحبت کرد.