پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما:افزایش تلفات نیروهای افغان

فرمانده عمومی ناتو در افغانستان گفته است که ادامه تلفات نیروهای امنیتی افغان در دراز مدت برای این نیروها قابل تحمل نیست. فرماندهان ناتو و افغان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده اند. هرچند جنرال جوزف دانفورد تاکید کرده که باوجود این تلفات، نیروهای امنیتی افغانستان بصورت قابل ملاحظه‌ی مقاوم بوده اند. آقای دانفورد به روزنامه گاردین گفته است که ناتو تلاش می‌کند تا همزمان با سپردن مسئولیت های بیشتر امنیتی به نیروهای افغان، از میزان تلفات آنها بکاهد، اما او تاکید کرده که نیروهای امنیتی افغانستان تا پنج سال دیگر نیاز به حمایت نیروهای غربی دارند.

برنامه صدای شما پنجشنبه به میزبانی عبدالله شادان به تلفات نیروهای امنیتی افغان اختصاص یافته بود.