پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه هنرمعماری در افغانستان

ساختمان یک مدرسه که سه سال پیش در ولایت هرات در غرب افغانستان به نام ماریا گرازیا کتولی ، خبرنگار ایتالیایی بنا شده، نامزد جایزه معماری بنیاد آقا خان شد. ماریا گرازیا کتولی خبرنگاری ایتالیایی بود که در سال 2001 میلادی در هرات افغانستان به قتل رسید و این ساختمان را برادر او برای زنده نگهداشتن خاطره های این خبرنگار ساخته است.

امسال بیست اثر معماری از کشورهای مختلف جهان نامزد دریافت جایزه یک میلیون دالری معماری بنیاد آقا خان شدند. این اولین اثر معماری از افغانستان است که نامزد یک جایزه جهانی می شود .

هنر معماری یکی از مهمترین پایه‌های تمدن بشری است و نمادی از تاریخ و فرهنگ هرکشوری به شمار می‌رود.

افغانستان نیز ازآنجا که در تلاقی فرهنگ‌ها و تمدن های مختلف قرار داشته نمونه های خوبی از آثار معماری در دوره های مختلف تاریخی ارائه داده است. در حال حاضرشمار معدودی از معماری‌های تاریخی افغانستان باقی مانده اند.

امروز در دنیای مدرن هنر معماری نیز مانند سایر جنبه های زندگی دستخوش دگرگونی‌های زیادی شده و روشهای جدید را تجربه می کند. شهر های افغانستان نیز در یک دهه گذشته شاهد تغییرات زیادی بوده و بیشتر این دگرگونی‌ها معماری ساختمان های شهر را متأثر ساخته است .

در بحث فرهنگی هفته محب مدثر وضعیت هنر معماری در افغانستان و چالش های فرا روی آنرا با حامد نوید نویسنده کتاب "سیر تحولات هنر افغانستان در مسیر تاریخ" از امریکا، امینه جلیلی، مدیر برنامه توسعه پایدار و انرژی در کالج هامبر کانادا و عبدالرحمان صلاحی کارشناس امور ساختمانی ازهرات افغانستان بررسی کرده است .