پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آسترالیا و مبارزات انتخاباتی

مهاجرت و اقتصاد محور اصلی مبارزات انتخاباتی هر دو کاندیدا بود.

حزب کارگر از شش سال قبل در آسترالیا در راس قدرت است. کوین راد سه ماه پیش در مبارزه ای بر سر رهبری حزب کارگر، جولیا گیلارد، نخست وزیر سابق آسترالیا را کنار زد. خود خانم گیلارد در سال ۲۰۱۰ با کنار زدن کوین راد که نخست‌وزیر بود، روی کار آمده بود. در رای گیری درون حزبی اواخر ژوئن، کوین راد موفق شد رهبری حزب و نخست‌وزیر را از جولیا گیلارد پس بگیرد.

شریف ولید در گزارشی به مشکلات پناهجویان که آرزوی سیدن به آسترلیا را در سر می پروراند پرداخته است.