پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای مخرب تبلیغات در مورد آینده سیاسی افغانستان

حکومت افغانستان تبلیغات در مورد آینده و سرنوشت سیاسی افغانستان پس از سال 2014 را زهر آگین توصیف کرده و تاثیرات آن را بر وضعیت اقتصادی افغانستان مخرب خوانده است. مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در مراسم سالانه یاد بود ازمرگ احمد شاه مسعود، ضمن اشاره به این نگرانی‌ها گفته است که کلید حل مشکلات افغانستان پیشبرد مذاکرات صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است. این درحالیست که عبدالرب رسول سیاف، نماینده پارلمان و از رهبران مجاهدین، مصالحه با طالبان را زیر سوال برده است. ملیار(صادق آزاد) گزارش می‌دهد.