پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا ملاها عامل 'ترویج افراط‌گرایی' هستند؟

دولت افغانستان در همکاری با امارات متحده عربی، برنامه ی را برای عالمان دین با هدف مبارزه با افراط‌گرایی آغاز کرده است. براساس این برنامه، برای تا بیست هزار علماء دین و ملا امامان مساجد از سراسر افغانستان، آموزش های دینی داده میشود تا آنها بتوانند پیام دین را به گونه درست به مردم برسانند.

بخشى از برنامه آموزش را استادان دانشگاه الازهر مصر به عهده دارند.

مردم و مسئولين از افزايش تفكرات افراطى و ترويج خشونت و زورگويى و ارايه مشورت هاى دور از حقيقيت اسلام در برخورد با زنان نگران اند.

آيا مسئولان امور مى توانند بيش از دوصد هزار امام و خطيب را در مسيرى كه مى خواهند هدایت بدهند؟

ملیار" صادق آزاد" خبرنگار ما در كابل در يك گزارشی اختصاصى به اين مساله پرداخته است.