پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: بررسی وضعیت بازماندگان قربانیان جنگ

بیش از سه دهه جنگ در افغانستان، ده ها هزار کشته و معلول برجا گذاشته است. در دولت افغانستان بیش از 140 هزار کشته و اضافه از 105 هزار معلول ثبت است. هنوز هم جنگ در افغانستان ادامه دارد و قربانی میگیرد. از شروع سال جاری خورشیدی تا حالا یعنی در شش ماه گذشته بیش از 1800 مامور پولیس کشته شده و براساس آمار سازمان ملل متحد در شش ماه اول سال 2013 بیش از 1300 غیرنظامی جان باخته اند. تنها از شروع امسال تا حالا حدود 1200 نفر به عنوان قربانی جنگ در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان ثبت شده است. وزارتی که از سالها بدینسو مسئولیت رسیدگی به بازماندگان قربانیان جنگ را به عهده دارد. سال گذشته این وزارت بیش از شصت میلیون دالر را صرف حقوق ماهانه این افراد و خانواده های شان کرده است.

شما چه فکر میکنید آیا با خانواده های قربانیان جنگ ها از تمام جوانب برخورد یکسان می شود؟ فکر میکنید وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان به تنهایی توان رسیدگی به این کار را دارد؟ چشمدید شما از وضعیت خانواده های قربانیان جنگ چیست و به چه سرنوشتی گرفتار شده اند؟