آکسفام: توجه به استخدام پلیس زن در افغانستان باید بیشتر شود

نهاد خیریه بریتانیایی اکسفام با اشاره به این که فقط یک درصد از سربازان پلیس افغان زن هستند، از دولت و جامعه جهانی خواسته برای استخدام بیشتر زنان پلیس در این کشور منابع مالی و تلاش بیشتری به خرج دهند.

این گزارش افزوده است که چالشهای موجود نشان می‌دهد که برنامه دولت افغانستان برای استخدام پنج هزار پلیس زن تا سال ۲۰۱۵ ناکام بوده و به این شاخص دست نیافته است.

در گزارش این سازمان درباره وضعیت نیروهای پلیس زن در افغانستان آمده است که یکی از نیازهای حیاتی برای رسیدگی به جرایم و اجرای عدالت، نیروهای پلیس زن هستند که تعداد آنان متاسفانه در افغانستان بسیار اندک هستند.

اکسفام افزوده که دولت افغانستان باید در زمینه استخدام، آموزش، باز آموزی و حمایت از نیروهای پلیس زن در این کشور همت گمارد. وجود پلیس زن برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان ضروری است و می تواند به ایجاد صلح پایدار در این کشور کمک کند.

در این گزارش تاکید شده که دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی باید تلاش کنند تا برنامه‌های ملی را برای آموزش نیروهای جدید و باز آموزی نیروهای پلیس موجود زن روی دست گیرند.

اکسفام از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته است که توجه به پلیس زن را در این کشور در اولویت قرار دهند.

آکسفام در این گزارش خواستار دسترسی برابر نیروهای پلیس زن افغان به آموزشهای تخصصی و ایجاد فرصتهای برابر و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان شده است.

ایجاد محیط سالم کاری برای نیروهای پلیس زن نیز یکی دیگر از اولویتهایی است که در این گزارش بر آن تاکید شده است.

Image caption اکسفام: وزارت داخله باید دستشویی و اتاقهای تبدیل لباس مناسب و جداگانه ای را برای پلیس زن اختصاص دهد

در گزارش آکسفام آمده است که وزارت داخله/ کشور افغانستان، باید دستشویی و اتاقهای تبدیل لباس مناسب و جداگانه ای را برای پلیس زن اختصاص دهد.

اولین زن پلیس افغان در سال ۱۹۶۷ آغاز به کار کرد و سه سال بعد زنان توانستند که حق رای دهی بدست آوردند. در سال ۱۹۹۶ در زمان حکومت طالبان پلیس زن از خدمت در صفوف این نیروها منع شدند.

در سال ۲۰۰۵ میلادی ۱۸۰ زن جذب پلیس شدند، در حالی که شمار نیروهای پلیس در همان سال به ۳۵ هزار نفر می‌رسید.

در سال ۲۰۱۳ تعداد نیروهای پلیس زن در افغانستان به ۱۵۰۰ نفر رسیده، ولی به گزارش آکسفام این تعداد پلیس در کشوری‌که خشونتهای خانگی، ازدواج اجباری، سوء استفاده جنسی و قتل‌های ناموسی به صورت شوک آوری معمول شده، کافی نیست.

در این گزارش تاکید شده که ارقام رسمی در این باره وجود ندارد ولی براساس آماری که در سال ۲۰۰۸، منتشر شد، نشان می‌دهد که در حدود ۸۷ درصد از زنان از خشونتهای فزیکی، تجاوز جنسی و ناهنجاری‌های روانی رنج می‌برند.

با توجه به اینکه تعداد سربازان پلیس زن به اندازه کافی نیست گزارشهایی نیز وجود داد که پلیس زن در شهر مزارشریف که مقام سوم را در داشتن بیشترین تعداد پلیس زن دارا است، از مواردی سوء رفتار توسط فرماندهان خود شکایت کرده اند.

براساس یافته‌های این موسسه ساختار اداری نیروهای پلیس ملی افغانستان نشان می‌دهد که بیش از سه هزار ۲۰۰ پست خالی برای نیروهای پلیس و کارمندان غیرنظامی در ساختار نیروهای پلیس ملی افغانستان در نظر گرفته شده‌است.

این گزارش میزان بیسوادی در میان نیروهای پلیس زن افغان را یکی از چالشهای عمده دانسته است.

مطالب مرتبط