پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: دستآوردهای اخیر ورزش افغانستان

ورزش افغانستان در حال تکاندن گرد و غبار سال‌های جنگ است. دستآوردهای اخیر ورزش افغانستان چشمگیر بوده است. این روزها تیم ملی فوتبال افغانستان درمسابقات جام قهرمانی جنوب آسیا خیلی خوب درخشیده است. افغانستان بدون هیچ باخت به مرحله نهایی این بازی ها راه یافته و روز چهار شنبه بیستم سنبله/شهریور، به مصاف هند خواهد رفت. درسالهای گذشته، افغانستان چند بار مغلوب هند شده است اما این بارهم مربی افغانستان و هم مربی هند، گفته اند، جام قهرمانی را به خانه خواهند برد. در حال حاضر افغانستان در رده بندی فیفا، درمقام اول جنوب آسیا است و تیم مقام دوم را در این رده بندی دارد. مسابقه چهار شنبه مسابقه حساسی است.

به نظر شما چه اقدامات و سازو کارهایی برای پیروزی افغانستان لازم است؟

ورزشکاران افغان پس از هر پیروزی، از طرف مردم و مقامات ارشد دولتی از جمله رئیس جمهوری کرزی تشویق شده‌اند. اما خیلی از ورزشکاران افغان این تشویق‌های معنوی را کافی نمی دانند و خواستارحمایت های جدی و سیستماتیک از تیم ملی هستند.

شما در این باره چه نظری دارید؟

در کشورهای دیگر، یکی از منابع مهم درآمد ورزشکاران، حضورآنها در آگهی های بازرگانی است.

در افغانستان چقدر زمینه افزایش درآمد و بهبود زندگی ورزشکاران از این طریق فراهم است؟