پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نا امنی مانع جمع آوری مالیات در بدخشان

مستوفی بدخشان می گوید در اثر برهم خوردن وضع امنیتی در برخی از ولسوالی های این ولایت کارمندان بخش عواید موفق به جمع آوری عواید اصناف ازین ولسوالی ها نشده اند افزون برآن تخریب صدها دکان در شهر کهنه فیض آباد که به هدف عبور دادن جاده ترانزیتی ازین شهر غیر قابل استفاده شده اند سبب مانع تحصیل مالیه ازدکانداران شده است این در حالیست که پلان عواید سالانه این ولایت نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و مسؤلان این مستوفیت تلاش در جهت تطبیق پلان داده شده دارند.

به گزارشی در این باره از قربان علی همزی در بدخشان گوش دهید.