حامد کرزی اعضای جدید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را تعیین کرد

اعضای جدید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

Image caption بررسی شکایات مرتبط به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کار اصلی این کمیسیون است

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک فرمان تازه اعضای جدید کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را تعیین کرده است.

بررسی و پیگیری شکایت‌‎های مرتبط به مسایل انتخاباتی از وظایف عمده کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است، این کمیسیون پنج عضو دارد که در نخستین جلسه رئیس و هیات اداری خود را از میان همین اعضا انتخاب می‌کند.

در انتخابات های قبلی ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی متشکل از ۲ شهروند خارجی و ۳ شهروند افغانستان بود اما به اساس قانون جدید تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات، شهروندان خارجی حق عضویت در این کمیسیون را ندارند.

به اساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان که اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران به رسانه ها فرستاده، عبدالستار سعادت، ریدا عظیمی، نادر محسنی، عزیزالله آریافر و پیغمبرقُل دوغن از میان فهرست پانزده نفری کمیته گزینش به عنوان اعضای جدید کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی برگزیده شده اند.

کمیته گزینش متشکل از روسای شورای ملی، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و نماینده جامعه مدنی است.

در فرمان رئیس جمهوری افغانستان همچنین آمده است که اعضای جدید باید در اولین جلسه خود رئیس، معاون و دبیر کمیسیون مرکزی مستقل شکایات انتخاباتی را انتخاب و فعالیت خود را به اساس قانون اساسی و قوانین انتخابات آغاز کنند.

افغانستان کمتر از هفت ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار می کند.

دفاتر کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در کابل و در ولایات افغانستان باید مطابق جدول برگزاری انتخابات ۲۰ روز پیش ایجاد می شد.

اعضای این کمیسیون در روند انتخابات در کنار کمیسیون مستقل انتخابات فعالیت خواهند کرد اما کار اصلی آن‌ها دو روز بعد از برگزاری انتخابات همزمان با "درج شکایات در ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری" آغاز می شود.

به اساس جدول برگزاری انتخابات این کمیسیون برای رسیدگی به شکایت های انتخابات ریاست جمهوری یک ماه فرصت خواهد داشت تا نتایج بررسی های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد.

پیشتر از میان پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، سه نفر آن از میان شهروندان افغان و دو نفر دیگر توسط دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در کابل گزینش می شد که قانون جدید صراحت دارد که اعضای این کمیسیون همه باید شهروندان افغان باشند.

مطالب مرتبط