پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله شورشیان به خانه‌های مسکونی در فاریاب

مردم و مقام‌های محلی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان می‌‌گویند که شورشیان در ولسوالی قیصار این ولایت، شماری از خانه‌های مسکونی را آتش زده و عده‌ای را کشته و مجروح کرده‌اند.

پلیس می‌گوید که در حمله ی متقابل نیروهای دولتی، شورشیان عقب رانده شده و اجسادی از افراد طالبان در میان کشته ها تشخیص داده شده است.

اما یک سخنگوی گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد می‌کند و می‌گوید که این حادثه در نتیجه درگیری میان فرماندهان محلی صورت گرفته است.

حسن سرداش، یک خبرنگار محلی که پس از این حادثه از روستای "باشیلمس" دیدن کرده به بی‌بی‌سی گفت که او خانه های روستاییان را دیده که درآتش می سوخت و دودش بلند بود .