پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان و سازمان همکاری های شانگهای.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان اخیرآ در سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکار ی های شانگهای گفت : کشور های منطقه نباید توقع داشته باشند که سازمان ناتو، آیساف و یا ایالات متحدهء امریکا منطقهء ما را از چالش های که با آن روبرو هستیم نجات خواهند د اد. او تروریزم ، افراط گرایی و مواد مخدر را تهدید های عمده برای افغانستان و منطقه خواند و گفت که مبارزه با این تهدید ها در منطقه، اساسآ مسئولیت مشترک همهء ماست که تشریک مساعی و همکاری صادقانه را ایجاب می کند.

اقای کرزی از شرکت کنندگان اجلاس خواست برای حفاظت از منافع منطقه یی، با افغانستان در جهت حفظ و توسعه دستاورد هایش و بر قراری صلح و امنیت همکاری کنند. او بار دیگر بر تعهد افغانستان در برابر سازمان همکاری های شانگهای تاکید کرد.

عبدالله شادان ،در بحث هفته، چند و چون همکاری و کمک سازمان همکاری ها ی شانگهای با افغانستان را با عبدیف گنادی پیتروویچ شرقشناس و مورخ روس، رضا تقی زاده کارشناس مسایل ایران و آسیای میانه و داوود مرادیان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل افغانستان بر رسی کرده است.