خبرنگاران افغان خواهان تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات شدند

Image caption خبرنگاران از مجلس نمایندگان خواستند طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کند

ده‌ها خبرنگار افغان با گردهمایی در مقابل پارلمان افغانستان از نمایندگان مجلس خواستند طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کنند.

مسئولین دیدبان رسانه های افغانستان-نی- می‌گویند که پیش نویس این قانون از دو سال به این سو در ادارات مربوط دولت افغانستان دست به دست می‌شود و سرنوشت تصویب و اجرای آن نامعلوم است.

اکنون این طرح در شورای وزیران است و مقامات اداره امور گفته‌اند کمیته خاصی روی آن کار می‌کند و در جریان یک ماه آینده، درشورای وزیران تصویب خواهد شد.

اما خبرنگاران حاضر در گردهمایی امروزی خواهان تسریع پروسه تصویب این قانون شدند.

آنها قطعنامه‌ای را به هیلی ارشاد رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس نمایندان سپردند.

در این قطعنامه از مجلس نمایندگان خواسته شده تا به حکومت برای تصویب طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات یک هفته مهلت دهد.

خبرنگاران از مجلس خواسته‌اند در صورت عدم تصویب طرح قانون از سوی شورای وزیران، از صلاحیت قانونی خود استفاده کرده و طرح این قانون را در جریان دو هفته تصویب کند.

در قطعنامه خبرنگاران افغان از سازمان ملل نیز خواسته شده تا حکومت افغانستان را وادار نماید، حق دسترسی به اطلاعات شهروندان را با تصویب این قانون تضمین کند.

خانم ارشاد به خبرنگاران وعده سپرد که پیام آنها را به نمایندگان مجلس برساند.

ماده پنجاه قانون اساسی افغانستان، صراحت دارد که "اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند." قانون اساسی گفته که این حق در صورتی محدود می‌شود که به "حقوق دیگران و امنیت عامه" صدمه وارد کند.

نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران می‌گویند که مقام های دولت به خاطری که از پاسخگویی به رسانه ها هراس دارند، روند ارسال طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات به مجلس را به تاخیر می‌اندازند.

اما این نهادها با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان تاکید دارند که هرچه زودتر باید این قانون تصویب شود.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ ۱۶ حمل/فروردین ۱۳۹۳ برگزار شود.

مطالب مرتبط