پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدای شما: شرایط نامزدی در انتخابات

در افغانستان، روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده رسما آغاز شده است. یکی از شرایط این است که نامزد ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سوی محکمه ای با صلاحیت به جنایت علیه بشریت و ارتکاب جرمی محکوم نشده باشد.

از سال ۱۳۵۷ خورشیدی تا امروز عده زیادی از افراد بخصوص آنهایی که در مقامات بلند رهبری و فرماندهی قرار داشته اند و در جنگ ها خود فرمان داده و یاشرکت کرده اند؛ متهم به ارتکاب جرایم ونقض حقوق بشر هستند. تا حال کمتر دیده شده است که کسی، به ویژه از میان سیاستمداران و چهره های برجسته سیاسی سه دهه گذشته، در محکمه با صلاحیتی محاکمه شده باشد.

عبدالله شادان در برنامه "صدای شما" شامگاه پنجشنبه این موضوع را با شنوندگان بررسی کرده که:

راهکاری را که کمیسیون انتخابات در نظر گرفته، چقدر عملی است و تا چه حدی می توان با چنین راهکاری مجرم و ناقض حقوق بشر را از غیر آن، تفکیک کرد؟

دربرنامه، اکثریت قاطع شنوندگان با این باوربودند که افراد متهم به ارتکاب جرایم و نقض حقوق بشر در انتخابات راه خواهند یافت ، زیرا برنامه عدالت انتقالی در عمل به اجراء گذاشته نشده است و اما آنها تاکید کرده اند که یگانه را مبارزه مردم با چنین افراد اینست که به آنها رای ندهند.