پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا افغانستان گرفتار جنگ داخلی است؟

جنگ با تروریزم یا دهشت افگنی، جنگ با شورشیان و شورشی‌گری و حالا هم جنگ داخلی نام‌های است که در 12 سال اخیر مقامات امریکایی به منازعه روان افغانستان داده اند. اما دولت مردان افغان همواره به این رویکرد ایالات متحده انتقاد کرده و ادعا می‌کنند که متحدان امریکایی شان، بدون در نظر گیری واقعیت های عینی میدان نبرد، در پی تغییر گفتمان جنگ در افغانستان اند، درحالی‌که ماهیت این جنگ تغییری نکرده و این رویکرد امریکا می‌تواند پیامد هایی ناگواری برای افغانستان و منطقه داشته باشد. آنها تاکید دارند که افغانستان قربانی جنگ با تروریزم است و جنگ جاری در این کشور صادراتی بوده و بر مردم افغانستان تحمیل شده است. اما در اصل جنگ افغانستان چه ماهیتی دارد؟

جواد صمیمی، این موضوع را در بحثی با حسین حسرت، تحلیلگر افغان در کابل، تیمور شاران، دانشجوی مقطع دکتورا در لندن، و مهدی طلعتی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه زوریخ سویس، بررسی کرده است.