پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از اینترنت چه استفاده‌ای می‌کنید؟

انترنت به صورت روز افزونی در زندگی افغان‌ها جا باز می کند، وزارت مخابرات می‌گوید در حال حاضر نزدیک به دو و نیم میلیون نفر از انترنت استفاده می‌کنند . ٧٥٠ هزار نفر از این میان عضو شبکه اجتماعی فیسبوک اند. در برنامه صدای شما که روز سه شنبه 24 سپتامبر پخش شد، مخاطبان بی بی سی نظرات و دیدگاه‌های شان را در مورد میزان وابستگی شان به شبکه اجتماعی فیسبوک بیان کردند. این برنامه را شهباز ایرج گردانندگی می‌کرد.