پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در بدخشان.

مقام‌های محلی در بدخشان گفته‌اند که جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی کران و منجان به شدت ادامه دارد، اما طالبان گفته‌اند که این ولسوالی را به تصرف خود درآورده اند.

پیشتر گروه طالبان ادعا کرده بودند که این ولسوالی را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده اند، اما عبدالمعروف سخنگوی والی بدخشان این ادعا را رد کرد و گفت طالبان تنها بخش‌هایی از این ولسوالی را تصرف کرده اند، اما قیام‌های مردمی علیه این گروه شروع شده است.