پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: گردهمایی علمای جهان اسلام در کابل

بیش از ۲۰۰ تن از علمای دین، از جمله نمایندگان چندین سازمان اسلامی در جهان در کابل گردهم آمده‌ بودند و بر ضرورت ختم جنگ در افغانستان تاکید کرده‌اند.

شورای عالی صلح افغانستان و میزبان این گردهمایی، از کشورهای اسلامی خواست تا زمینه مذاکرات مستقیم با گروه های مخالف دولت افغانستان را فراهم کنند.

ببرک احساس مسائل مطرح در این کنفرانس را با محمد محق بژوهشگر علوم اسلامی در کانادا و عبدالستار خواصی ماستر علوم اسلامی و عضو پارلمان افغانستان، بررسی کرده است.