شورای عالی صلح افغانستان به دنبال جلب همکاری نهادهای مدنی

Image caption شورای عالی صلح افغانستان در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد

شورای عالی صلح افغانستان تفاهم‌نامه‌ای را با نهادهای مدنی افغانستان امضا کرد.

شیلا صمیمی یکی از اعضای شورای عالی صلح می‌گوید که هدف از امضای این تفاهم‌نامه، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای مدنی و شورای عالی صلح است.

او می‌گوید که مورد کلیات این همکاری در تفاهم‌نامه امروزی توافق شده و به زودی برنامه عملی آن نیز ترتیب خواهد شد.

در این تفاهم‌نامه آمده که پس از این نهادهای مدنی نقش پل ارتباطی میان مردم و شورای عالی صلح را ایفا خواهند کرد و برای آگاهی عامه از روند صلح، برنامه‌هایی را روی دست خواهند گرفت.

انجام تحقیق و ارزیابی‌های علمی از روند صلح و ارائه پیشنهادات موثر از سوی نهادهای مدنی به شورای عالی صلح از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.

سید رحیم ستار نماینده نهادهای مدنی می‌گوید که آنها از یک سال به این سو برای ترتیب این تفاهم‌نامه با مقامات شورای عالی صلح گفت‌وگو داشتند.

او می‌گوید که در عملی شدن این تفاهم‌نامه ۱۵۰۰ نهاد مدنی سهیم هستند.

آقای ستار می‌گوید که نهادهای مدنی در ارتباط مستقیم با مردم می‌توانند نظریات آنها را در مورد روند صلح به شورای عالی صلح، انتقال دهند.

او افزود که این نهادها با گزارشدهی از عملکردهای شورای عالی صلح به مردم، اعتماد آنها را نیز به روند صلح به خود این شورا بالا خواهند برد.

شورای عالی صلح افغانستان

شورای عالی صلح افغانستان در سنبله/شهریور سال ۱۳۸۹ پس از برگزاری یک لویه جرگه، تشکیل شد.

گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت افغانستان وظیفه اصلی این شورا است.

این شورا تاکنون موفق نشده به طور مستقیم با مخالفان مسلح وارد گفت‌وگو شود و همیشه انتقادهایی در مورد فعالیت آن از سوی نهادهای مدنی وجود داشته است.

در تفاهم‌نامه امروزی که بین شورای عالی صلح و نهادهای مدنی امضا شد، تاکید شده که روند صلح باید با حفظ دستاوردهای دهه گذشته و با توجه به ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و تاکید بر حقوق زنان، ادامه یابد.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بارها تاکید کرده که روند صلح با مخالفان مسلح در این کشور تنها باید به رهبری افغانستان و از طریق شورای عالی صلح انجام شود اما طالبان گفته‌اند که آنها حاضر نیستند با دولت افغانستان وارد گفت‌وگو شوند.

مطالب مرتبط