پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندانیان معترض در هرات چه می‌خواهند؟

اعتصاب حدود دو هزار زندانی در محبس هرات، برای ششمین روز ادامه یافت. این زندانیان گفته اند تا زمانی که هیات با صلاحیتی از جانب ریاست جمهوری وارد هرات نشود، دست از اعتصاب نخواهند کشید. گل احمد رامش، رئیس دادستانی ابتدایی شهر هرات می‌گوید شماری از زندانیان خواستار تخفیف مجازات خود هستند و عده ای دیگر که به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و قتل زندانی هستند، می‌خواهند فرمان عفو و تخفیف رئیس جمهوری، شامل حال آنها نیز شود.

همکار ما محمد قاضی زاده روز جمعه به زندان هرات رفت و از نزدیک با زندانیان گفتگو کرد تا روایت آنها را از حادثه بشنود.