پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه اختصاصی با لاله کریموف دختر رئیس جمهوری ازبیکستان

لاله کریموف دختر جوانتر اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبیکستان که هم اکنون نماینده ازبیکستان در سازمان یونسکو است، گفته که از سیاست های پدرش کاملا به دور نگهداشته شده است.

این نخستین مصاحبه لاله کریموف با یک رسانه غربی است. او در گفتگوی اختصاصی با بخش ازبیکی بی بی سی گفت، در جریان دوازده سال گذشته با گل نار خواهر بزرگش و نامزد احتمالی ریاست جمهوری ازبیکستان، هیچ تماسی نداشته است. آقای کریموف بیشتر از دو دهه است که ریاست جمهوری ازبیکستان را به عهده دارد.

نجیبه فیروز در مصاحبه ی با سراج الدین اسلام تهیه کننده برنامه های بخش ازبیکی رادیو بی بی سی در باره اهمیت این مصاحبه پرسیده است.