پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکارچیان خطرناک دنیای مجازی

هکرها امروزه از تهدیدهای اصلی دنیای مدرن به حساب می آیند. افراد خبره یی که دزدانه به شبکه های کامپیوتری دولتها و شرکتها وارد می شوند. اطلاعات شان را به سرقت می برند یا آن را از کار می اندازند. اما هکرها چه کسانی اند و چرا می خواهند به دیگران ضربه بزنند؟

سایمن کاکس در برنامه "هکرها" بی بی سی نگاهی انداخته به مشکل هکینگ یا حملات سایبری در جهان. علی سلیمی خلاصه این برنامه را ارائه می کند.