پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سلطان موسیقی جاز در کابل

پنجاه سال پیش در همین هفته دوک الینگتون، سلطان جاز و گروه موسیقی‌اش کنسرتی در کابل اجرا کردند که بعدها از آن به عنوان خاطره انگیزترین کار زندگی اش یاد کرد. با وجود اینکه الینگتون در اوج محبوبیت و شهرتش این کنسرت را در کابل اجرا کرد تقریبا همه آثار آن از بین رفته است.

مونیکا ویتلاک، از سرویس جهانی بی‌بی‌سی، گزارشی در این باره تهیه کرده است.