روزنامه‌های کابل: دوشنبه ۸ میزان

Image caption کارتون روز، روزنامه افغانستان

عزای عمومی در افغانستان، تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی، روابط افغانستان با چین و ناامنی ها در شمال افغانستان مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۸ میزان/مهر کابل است.

دولت افغانستان امروز را به خاطر یادبود از قربانیان سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و دیگر شهدای گمنام این کشور، عزای عمومی‌اعلان کرده است.

روزنامه جامعه باز نوشته که پس از نشر فهرست پنج هزار قربانی این سالها در زمان حکومت تحت حمایت شوروی سابق، افغانها اکنون از یک‌سو در سوگ مرگ عزیزان شان نشسته‌اند و از سوی دیگر با آگاهی از دهشت و ظلمت تاریخ سرزمین‌شان، شوکه شده‌اند.

جامعه باز نوشته که 'اینک افغان‌ها به قلب سیاه تاریخ پرتاب شده و در آنجا به‌سوگ و دادخواهی نشسته‌اند و وجدان جمعی را به‌یاری می‌طلبند، نه برای ادامه قساوت، بلکه برای آموختن از تاریخ.'

به تازگی تعدیلاتی در قانون رسانه‌های همگانی افغانستان از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، این اقدام، واکنش تند رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای را بر‌انگیخت.

روزنامه اطلاعات روز می‌نویسد که این اقدام مجلس تلاشی برای محدودیت آزادی بیان در کشور است.

اطلاعات روز نوشته که در تعدیلات جدید قانون ریاست کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای به وزیر اطلاعات و فرهنگ داده شده که خبرنگاران را نگران حکومتی شدن این کمیسیون ساخته است.

اطلاعات روز افزوده که تصویب با‌عجله این قانون پرسش‌برانگیز و نگران کننده است.

به باور نویسنده اطلاعات روز، تعدیل این قانون به هیچ‌وجه ضرور نبود، برعکس تصویب قانون دسترسی به اطلاعات مهم‌تر از آن است که اکنون در شورای وزیران زیرکار است و روند تصویب آن بسیار طولانی شده است.

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اخیرا سفری به چین داشت.

روزنامه ۸‌صبح می‌نویسد که چین در حال حاضر بزرگترین سرمایه‌گذاری را روی بخش معادن در افغانستان کرده و این کشور همچنان در پی بدست آوردن انرژی از آسیای میانه است.

۸‌صبح نوشته که در صورت دوام جنگ در افغانستان و یا ناامن شدن آسیای میانه، هیچ قدرتی نمی‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را شگوفا سازد.

به باور نویسنده ۸‌صبح، عامل اصلی دوام جنگ در افغانستان، وجود شبکه‌های حمایتی افراط گرایان در قلمرو پاکستان است و پاکستان یکی از متحدان مهم منطقه‌ای چین است. ۸‌صبح افزوده که اسلام‌آباد از چین حرف‌شنوی می‌کند و چین این توانایی را دارد تا ارتش پاکستان را وادار به تغییر سیاستش در قبال افغانستان کند. روزنامه اصلاح نیز با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان نوشته که رشد اقتصادی در منطقه در گرو امنیت است.

اصلاح نوشته که تمام کشورهای منطقه باید برای تامین امنیت با یکدیگر همکار باشند و علیه دهشت افگنی و تروریسم مبارزه کنند.

نویسنده اصلاح نیز از چین خواسته که افزون بر سرمایه گذاری در افغانستان، برای تامین امنیتی در این کشور بکوشد.

سقوط ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان این روزها بحث داغی در رسانه های افغانستان است.

روزنامه چراغ نوشته که ولایت بدخشان از ولایات امن افغانستان است که آغاز خشونت ها در آن، پیامد ناگواری بر ثبات شمال کشور خواهد داشت.

چراغ نوشته که ناظران معتقدند که در پهلوی رقابت کابل نشینان برای کنترول منابع طبیعی و معدنی این ولایت؛ طالبان برای دسترسی به راه های قاچاق مواد مخدر از طریق بدخشان به تاجکستان و آسیای میانه، به کران و منجان حمله کرده‌اند.

روزنامه افغانستان نیز نوشته که طالبان در یک دهه گذشته همواره سعی کرده اند تا با استفاده از روش ها و ابزارهای متفاوتی، میدان جنگ را از ولایات جنوبی و شرقی به دیگر ولایات بکشند.

افغانستان افزوده نباید با امنیت شمال هم مانند بی توجهی نسبت به ناامنی ها در راه های ارتباطی ولایات مرکزی برخورد کرد. طالبان باید فعالیت های شان محدود شوند و توان گسترش فعالیت های شان را نداشته باشند.

مطالب مرتبط