پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان: گفتگو با اشرف غنی احمدزی

اشرف غنی احمدزی در گفتگو با بی بی سی تایید کرده است که برای شرکت درانتخابات ریاست جمهوری از پست ریاست کمیسیون تنظیم روند انتقال مسئولیت های امنیتی استعفا داده است. آقای احمدزی گفته با تمامی گروه های سیاسی دیدار کرده و به زودی معاونانش را انتخاب و برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات مراجعه خواهد کرد.

مینه بکتاش در ابتدای گفتگویی با آقای احمدزی از او پرسیده که چرا تصمیم گرفته خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند؟