پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناقضان حقوق بشر عفو شوند یا محاکمه؟

انتشار اسامی پنج‌هزار نفری که به دست رژیم کمونیستی در افغانستان کشته شدند، یک بار دیگر سوال‌هایی را در مورد عدالت در ذهن‌ها ایجاد کرد.

هم در آن دوران و هم در دوران مجاهدین و پس از آن هزاران نفر کشته شدند اما آماری دقیق در این باره وجود ندارد.

در اواخر سال ۱۳۸۵ پارلمان افغانستان منشور مصالحه ملی را تصویب کرد که به موجب آن تمامی مجرمان جنگی سه دهه مورد عفو قرار گرفتند.

اما گروه‌های مدافع حقوق بشر و خیلی از آنهایی که عزیزان و بستگان نزدیک شان را از دست داده اند، همچنان خواهان اجرای عدالت اند. آنها عدالت را سنگ بنای ثبات می‌دانند.

در صدای شما که روز سه شنبه از رادیو بی بی سی پخش شد، شنوندگان زیادی در تماس‌های تلفنی نظر و دیدگاه خود را در مورد سوال اصلی برنامه ابراز کردند، پرسیده بودیم شما طرفدار محاکمه جنایتکاران جنگی هستید یا عفو آنها؟ این برنامه را شهباز ایرج اجرا کرد.