پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش شمار قاضیان زن در افغانستان

مجمع قاضیان زن افغانستان می‌گوید شمار قاضیان زن در محاکم قضایی این کشور از 186 تن در تابستان سال گذشته به 216 تن رسیده و این روند رو به افزایش است. مسئولان این مجمع می گویند هر چند حضور زنان در سیستم قضایی افغانستان از نیم قرن پیش آغاز شده، اما آنها در دوره های مختلف فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده اند. در کشوری که شرایط زندگی و کار برای زنان دشوار است، این شرایط برای زنانی که بخواهند در جامعه اکثرا مردانه افغانستان قاضی شوند دشوارتر است.

واسع سروش، خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل، نگاهی انداخته به زندگی و کار یک قاضی زن در این شهر.